Child Resistant

Child Resistant

EN 13869

Всички елетронни запалки с марка XL са снабдени с механизъм "Защита от деца". По този начин изразяваме своята подкрепа за мерките, предприети отЕвропейската комисия предотвратяване на нежеланото използване на запалкиот деца.

Запалките, отговарящи на изискванията наевропейския стандарт EN 13869, притежават механизъм, който възпрепятства употребата им от деца. Същите се подлагат на тестове от акредитирани лаборатории, които единствено могат да удостоверят тяхната сигурност. При провеждане на изпитанията запалките се тестват от деца на възраст не по-голяма от 51 месеца (4 година и 3 месеца). За да отговарят на изискванията,85% от децата не би трябвало да запалят защитените запалки.

Всички запалки, които притежават механизъм "Защита от деца" имат съответното обозначения на своите опаковки.