ISO 9994

ISO 9994

ISO 9994

Всички електронни запалки XL покриват международния стандарт за безопасност ISO 9994, който определя изисквания за безопасността на запалките при нормална употреба и относително предвидима злоупотреба от страна на потребителите.

Спецификациите за безопасност по този международен стандарт се отнасят до всички продукти генериращи пламък известни още, като запалки за пури, цигари, лули. Той не се отнася за кибрити, нито пък за други продукти генериращи пламък, създадени специално за възпламеняване на материали, различни от пури, цигари, лули.

Запалките, подобно на всички устройства генериращи пламък могат, както всички източници на пламък, да бъдат потенциално опасни за потребителите. Изискванията за безопасност по ISO 9994 не могат да елиминират всички опасности. Целта на стандарта е да се намалят потенциалните рискове за потребителите.